Publicaties

Ontdek hier meer over hoe de expertise en dienstverlening van het Alii platform verband houdt met actuele thema’s en ontwikkelingen binnen de Nederlandse zorgsector.

02/05/2024
Verkennend gesprek: een stap richting passende zorg

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) staat voor enorme uitdagingen. De vraag naar zorg groeit gestaag, terwijl het aantal beschikbare zorgprofessionals niet in gelijke aantallen meegroeit. Deze onevenwichtigheid legt druk op de toegankelijkheid van deĀ  ggz en brengt de kwaliteit van zorg in gevaar. Om de toegankelijkheid en de zorgkwaliteit voor de toekomst te waarborgen, is ingrijpen noodzakelijk.

12/04/2024
Met Alii beter en sneller de doelen uit het integraal zorgakkoord halen

De ggz staat voor aanzienlijke uitdagingen. De vraag naar zorg groeit terwijl er een tekort is aan zorgprofessionals. Om te voorkomen dat de ggz onder nog hogere druk komt te staan en om de kwaliteit van de zorg te waarborgen voor de toekomst, moet er ingegrepen worden. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) schetst de richting om deze uitdagingen aan te pakken en zo de Nederlandse zorg toekomstbestendig te maken.

03/04/2024
Medicatieprotocollen

Het Alii platform biedt zowel zorgprofessionals binnen instellingen als zelfstandig gevestigde psychiaters toegang tot het medicatiebeleid van Parnassia Groep, dat naast medicatieprotocollen voor volwassenen ook medicatieprotocollen voor kinderen bevat. De interactieve en praktische protocollen zijn gebaseerd op de meest actuele wetenschappelijke inzichten en richtlijnen en aan te passen aan de eigen werkwijze en voorschriften.

Menu