Het Alii platform

Voor actuele en direct toepasbare medische kennis als fundament voor hogere kwaliteit van zorg

Alii platform

Complexe kennis direct toepasbaar maken in het behandelproces. Dat is Alii.

Kennis direct toepasbaar bij de uitvoering van zorg.

Zorgprofessionals willen complexe medische kennis direct kunnen inzetten in de praktijk.

Alii transformeert complexe medische informatie in praktisch toepasbare flowcharts en beslismodellen.

Onze aanpak geeft zorgprofessionals de tools om diverse variabelen te integreren in hun behandelbeslissingen. Alii biedt altijd en overal toegang tot kennis, is eenvoudig doorzoekbaar en gericht op directe praktische toepassing. Het resultaat? Een toename in het gebruik van voorschriften en protocollen, wat bekend staat als een bewezen factor voor het verbeteren van de zorgkwaliteit.

Ontdek hoe Alii jouw organisatie kan ondersteunen bij het effectiever benutten van medische kennis voor een betere zorgverlening.

Nee

Ja

Kennis
meer delen

Met Alii kunt u de kennis van uw organisatie aanvullen met kennissets van onze partners

Op maat en
altijd actueel

Zorgprofessionals willen altijd toegang hebben tot up-to-date medische kennis die aansluit bij hun specifieke behoeften.

Alii werkt samen met vooraanstaande experts en autoriteiten om deze kennis te vertalen naar direct beschikbare algoritmes en beslismodellen.

Het Alii platform wordt continu bijgewerkt met de nieuwste wetenschappelijke inzichten, waardoor de kennis altijd actueel is. Bovendien moedigt Alii zorginstellingen aan om hun eigen kennissets te creëren die passen bij hun specifieke zorgprocessen. Wij bieden duidelijke governance voor de autorisatie van kennis. Alii’s technologie maakt het eenvoudig voor zorgprofessionals om actuele medische kennis toe te passen, wat resulteert in verbeterde zorgkwaliteit.

Ontdek hoe Alii jouw organisatie kan helpen om altijd up-to-date en op maat gemaakte medische kennis te benutten voor verbeterde zorg.

Delegeer verantwoordelijk
specialistische taken voor
aansturing op afstand.

Een manier om
specialistische kennis
te delen en zorgtaken
over te dragen

Zorgprofessionals willen een eenvoudige manier om specialistische kennis te delen en zorgtaken efficiënt over te dragen.

Alii maakt het delen van specialistische kennis binnen en tussen zorginstellingen eenvoudig.

Dit bevordert collectieve intelligentie, vereenvoudigt het verkrijgen van nieuwe inzichten en maakt specialistische informatie toegankelijk voor een breder publiek. Complexe achtergrondinformatie en wetenschappelijke onderbouwing zijn slechts een klik verwijderd. Daarnaast faciliteert Alii moeiteloos delen en overdragen van kennis tussen zorgprofessionals, wat leidt tot optimaal gebruik van kennis en verrijking met praktische inzichten. Het Alii Platform draagt bij aan een gemeenschappelijke kennisbasis en uniforme werkwijze, wat resulteert in minder variatie in behandelingen. Het vergemakkelijkt ook het maken van afspraken over zorguitvoering en het delegeren van taken, terwijl specialisten en leidinggevenden heldere richtlijnen kunnen geven zonder zich te veel in de uitvoering te mengen.

Ontdek hoe Alii het delen van specialistische kennis in jouw zorgorganisatie kan vergemakkelijken en de samenwerking kan verbeteren.

Altijd toegang tot
volledige achtergrond informatie. Met Alii

Benut patientkenmerken uit het EPD om persoonsgerichte
behandelingen te selecteren.

Slim gebruiken van informatie uit het EPD voor persoonsgerichte zorg

Zorgprofessionals willen patiëntgegevens effectief inzetten voor persoonlijke zorg.

Alii kan naadloos integreren met het patiëntendossier, waarbij al beschikbare gegevens worden benut bij het overwegen van behandelbeleid. Als er gegevens ontbreken, kunnen deze worden verzameld, inclusief handmatig ingevoerde gegevens. Alii kan niet alleen deze informatie terugkoppelen naar het EPD, maar ook de geselecteerde behandeling(en), waardoor zorgprofessionals tijd besparen op administratieve taken en de nauwkeurigheid van patiëntendossiers wordt verbeterd.

Alii maakt uitsluitend gebruik van gestructureerde data, zonder vrije tekst. Daarom worden de teruggekoppelde gegevens direct gestructureerd en optimaal bruikbaar voor toekomstige doeleinden, inclusief gegevensanalyse op grote schaal. Dit geeft zorgverleners meer controle en diepgaand inzicht.

Ontdek hoe Alii jouw zorgorganisatie kan ondersteunen bij het optimaal benutten van patiëntgegevens voor persoonsgerichte zorg.

Afstemming in het netwerk over de inhoud van zorg

Effectieve samenwerking binnen zorgnetwerken is van vitaal belang om wachtlijsten te verkorten en de juiste ondersteuning en zorg te bieden.

Voor Alii begint dit met het creëren van duidelijke zorginhoudelijke afspraken om samenwerking te bevorderen.

Het goed organiseren van kennis binnen een zorginstelling biedt diepgaand inzicht in het begin en einde van zorgprocessen, wat effectief beheer van de doorstroom en uitstroom van patiënten mogelijk maakt. Delen van deze kennis met regionale partners vereenvoudigt het maken van gezamenlijke afspraken over wie welke zorg op welk moment levert. Dit leidt tot een gecoördineerde aanpak, vermindering van wachtlijsten en passende zorg.

Ontdek hoe Alii de samenwerking binnen jouw zorgnetwerk kan verbeteren door duidelijke zorginhoudelijke afspraken mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat kennis altijd up-to-date is.

Verbeter de samenwerking
in zorgnetwerken door een
eenduidige werkwijze.

Start vandaag nog met Alii.

Het beginnen met Alii is eenvoudig en vereist slechts vier stappen. Je begint met het kiezen van het juiste abonnement en het selecteren van de kennissets die relevant zijn voor jouw organisatie.

Ontdek je abonnementsopties

Menu