Verkennend gesprek: een stap richting passende zorg

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) staat voor enorme uitdagingen. De vraag naar zorg groeit gestaag, terwijl het aantal beschikbare zorgprofessionals niet in gelijke aantallen meegroeit. Deze onevenwichtigheid legt druk op de toegankelijkheid van de  ggz en brengt de kwaliteit van zorg in gevaar. Om de toegankelijkheid en de zorgkwaliteit voor de toekomst te waarborgen, is ingrijpen noodzakelijk.

Een veelbelovende stap in de juiste richting is het verkennend gesprek. Het verkennend gesprek biedt huisartsen (verwijzers) de mogelijkheid om bij twijfel over de meest passende aanpak vroegtijdig hulp in te schakelen. Met de hulp van experts uit de ggz, het sociaal domein en ervaringsdeskundigen kan zo tot de best passende behandeling worden gekomen. Het verkennend gesprek moet bijdragen aan passende zorg en een afname van de enorme wachtlijsten in de ggz. De eerste ervaringen laten al een positief effect zien op de wachtlijsten. Het goede nieuws is dat dit verkennend gesprek vanaf volgend jaar wordt vergoed in het basispakket.  Gezien het tekort aan zorgprofessionals is het echter een enorme uitdaging om het verkennend gesprek met alleen fysiek aanwezige deskundigen op te lossen.

Alii waarborgt dat alle kennis aan tafel zit, óók als er een of meerdere experts fysiek niet aanwezig is/zijn. Het Alii platform bevat kennissets met uitgebreide ondersteuning vanuit verschillende disciplines met als doel om zorgnetwerken te faciliteren in een efficiënte matching van hulpvragen aan passende vervolgstappen. De hulpvragen worden bezien vanuit de gedachte van positieve gezondheid. Alii vertaalt brede kennis naar praktische knowhow en relevante kennis voor individuele behandeling.

Conclusie: Het verkennend gesprek lijkt een goed instrument om de uitdagingen in de ggz aan te pakken. Gezien het tekort aan professionals, lijkt het onmogelijk om het verkennend gesprek alleen met fysiek aanwezige deskundigen uit te voeren. Alii biedt een digitale aanvulling op het verkennend gesprek, waardoor alle benodigde kennis beschikbaar is zonder fysieke aanwezigheid van experts. Alii vervult zo een cruciale rol in het ondersteunen van zorgnetwerken en het faciliteren van passende zorg en ondersteuning.

Nieuwsgierig naar hoe Alii bijdraagt aan
passende zorg?

Benieuwd hoe het Alii platform werkt?

Menu