De click tussen hulpvraag en aanpak

De ggz staat voor aanzienlijke uitdagingen; een groeiende zorgvraag, een groeiend tekort aan personeel en daardoor toenemende wachtlijsten. Om de druk op de ggz te verlichten en passende zorg voor iedereen duurzaam toegankelijk te maken, is het noodzakelijk om te innoveren en aanvullende tools en processen te ontwikkelen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. Tools waarmee kennis en expertise uit meerdere bronnen direct benut kunnen worden bij het bepalen en selecteren van de juiste aanpak en zorg, zonder dat dit (extra) capaciteit vraagt.

 

Hoe? Met een click die helpt de vraag aan een aanpak te verbinden. In deze whitepaper lichten Alii en KPMG drie essentiële manieren uit om de mentale zorgketen effectief te hervormen: 

  1. het uitgangspunt verleggen naar gezondheid in plaats van de ziekte
  2. zoeken naar en vinden van passende vervolgzorg en ondersteuning
  3. het toepassen van slimme digitale ondersteuning om de schaarse menselijke capaciteit zo goed mogelijk te benutten. 

Deze manieren benadrukken het belang van samenwerking en innovatie om een duurzame, effectieve mentale zorgketen te realiseren en de druk op zorgverleners te verminderen.

Menu