Laat kennis voor je werken

In de actuele zorgomgeving staan we voor aanzienlijke uitdagingen. De vraag naar hoogwaardige zorg groeit, terwijl het aantal beschikbare zorgprofessionals beperkt is. Dit legt druk op ons gezondheidssysteem.

Bij Alii hebben we een duidelijk doel: we streven ernaar de kwaliteit van de zorg in Nederland te verbeteren.

Wij geloven dat medische kennis pas echt impact kan hebben wanneer deze gedeeld wordt. Dat is waar ons platform en onze kennisinfrastructuur in beeld komen. We brengen actuele medische kennis samen met de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals.

Wat doen we concreet?

  • We vertalen complexe kennis uit literatuur, richtlijnen en zorgstandaarden naar praktisch toe te passen kennis.
  • We ondersteunen vooraanstaande specialisten bij het delen van hun kennis.
  • We bieden anderen de mogelijkheid om deze kennis toe te passen.
  • We versterken de expertise van zorgprofessionals.
  • We dragen bij aan een betere samenwerking binnen organisaties.

Het resultaat? Een efficiëntere verdeling van zorgtaken en optimale patiëntenzorg. Een efficiëntere doorstroom en uitstroom van patiënten. Met onze technologie bevorderen we samenwerking binnen een geoptimaliseerd zorgproces en leveren we de beste zorg aan patiënten.

Met wie doen we dit?

Ontmoet ons team

team Alii

Gebieden binnen de gezondheidszorg

Het Alii Platform is gericht op de gezondheidszorg als geheel, maar het heeft toepassingen in verschillende deelgebieden of disciplines binnen de gezondheidszorg. Overal waar medische kennis een cruciale rol speelt in de kwaliteit van de geleverde diensten, kan Alii een waardevolle bijdrage leveren. Momenteel werken we samen met instellingen en organisaties in diverse deelgebieden van de gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, farmacie, ouderenzorg, paramedische zorg en bedrijfsgezondheidszorg. Onze partners en klanten spelen een cruciale rol in het realiseren van onze missie om de gezondheidszorgsector te transformeren.

Healthy

In 2020 heeft Alii een investering ontvangen van Healthy Capital. Healthy Capital is een investeringsfonds met een focus op digital health. Samen met het netwerk van ondernemers die investeren in Healthy. Zij helpen veelbelovende bedrijven naar een volgend niveau te groeien.

‘Healthy.Capital investeert in Alii vanwege de ontwikkeling van artificiële intelligentie in de zorg. Wij zien dat richtlijnen en zorgstandaarden op dit moment heel wisselend worden gebruikt. Alii heeft hét product om zorginstellingen in de nabije en verre toekomst een nog hogere kwaliteit van zorg te laten leveren.’

Douwe Jippes,
managing partner
Healthy.Capital,

Rabobank

“Met de aanpak van Alii onstaat nog betere zorg die volledig is afgestemd op de individuele cliënt” aldus Martijn Starre (startup & Scale-up banker Healthcare Rabobank). Personalised medicine geeft de best mogelijke uitkomsten voor cliënten. Michel van Schaik (Directeur Gezondheidszorg Rabobank) voegt toe dat deze persoonlijke benadering past bij de trend binnen de gezondheidszorg. Door digitalisering wordt zorg op maat écht mogelijk. “Ondernemers met inhoudelijke ambities in de zorg ondersteunen wij graag met onze kennis, netwerken en financieringsoplossingen”. Kaneshka Burhan (Accountmanager MKB Rabobank) benadruk dat dergelijke initiatieven daarnaast mooi invulling geven aan de missie van Rabobank Utrecht om dé Health Hub te zijn.

Alii gebruikt de funding van de Rabobank om verder te groeien en de mogelijkheden van het platform uit te breiden. Erik-Jan Vlieger (CEO) en Femke van der Voort (CCO/ CFO) zijn blij met het vertrouwen van de Rabobank. “Dit geeft ons de ruimte om de organisatie uit te breiden en nog meer instellingen te kunnen helpen met onze oplossing.”

Rabobank

De Betekenis van de naam 'Alii'

De naam ‘Alii’ vindt zijn oorsprong in de wetenschap, specifiek in de term “Et al.” Wanneer wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd en er zijn tal van mede-auteurs, kan het onpraktisch zijn om ze allemaal bij naam te vermelden. In plaats daarvan wordt de term “Et al.,” een verkorting van “Et alii,” wat letterlijk “en anderen” betekent, gebruikt om naar hen te verwijzen. Deze naam weerspiegelt onze collectieve ambitie bij Alii om de gezondheidszorg te verrijken door samen te werken met talloze experts en partners in de sector. Net zoals “Et al.” verwijst naar de vele bijdragers aan wetenschappelijke vooruitgang, streven wij ernaar kennis te delen en te vermenigvuldigen om de gezondheidszorg te bevorderen.

Menu