Samenwerking Sociaal Domein, Huisartsenzorg en GGZ – Stroomlijnen met Alii

Inleiding

De samenwerking tussen het sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ is essentieel voor een geïntegreerde aanpak in de geestelijke gezondheidszorg. Alii speelt een sleutelrol in het versterken van deze samenwerking, in lijn met de derde doelstelling van het Integraal Zorgakkoord GGZ (IZA-GGZ). Onze geavanceerde instrumenten verbeteren de zorgcoördinatie, vergemakkelijken de toegang tot zorg en optimaliseren de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners.

Alii Instrumenten voor Samenwerking

 1. Triage Tools van GZ Punt
  • Beschrijving: Deze digitale tools ondersteunen de gehele zorgketen, van het eerste contact met de burger tot de zorgverlening binnen de GGZ. Ze zijn cruciaal voor het efficiënt stroomlijnen van de toegang tot zorg en het faciliteren van doorverwijzingen.
  • Bijdrage aan Samenwerking: De tools bevorderen een naadloze samenwerking door digitale verwijzingen en informatie-uitwisseling te faciliteren, waardoor de druk op huisartsen en sociaal domein professionals vermindert.
 2. Akwa GGZ Keuzehulpen
  • Beschrijving: Deze keuzehulpen maken zorgstandaarden toegankelijk en praktisch toepasbaar, waardoor professionals ondersteund worden in het maken van evidence-based behandelkeuzes.
  • Bijdrage aan Samenwerking: Door integratie in de praktijk ondersteunen de keuzehulpen een uniforme benadering van zorgstandaarden, wat de samenwerking tussen GGZ-professionals, huisartsen en het sociaal domein versterkt.
 3. Suïcide Preventie Toolkit
  • Beschrijving: Deze toolkit, gebaseerd op de nieuwste richtlijnen, biedt GGZ-professionals concrete handvatten voor het omgaan met suïciderisico’s.
  • Bijdrage aan Samenwerking: De toolkit standaardiseert suïcidepreventie methoden, verbetert de samenwerking en communicatie tussen zorgverleners en biedt effectieve interventiestrategieën.

Conclusie

Alii is toegewijd aan het bevorderen van de samenwerking tussen het sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ, in lijn met de doelstellingen van het IZA-GGZ. Onze instrumenten zijn ontworpen om de coördinatie en communicatie tussen deze domeinen te verbeteren, de toegang tot zorg te vergemakkelijken en de kwaliteit van zorg te verhogen. Door de samenwerking met Alii kunt u een significante bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op huisartsen en professionals in het sociaal domein, en tegelijkertijd de zorg voor GGZ-patiënten verbeteren.

Menu