Regionale Samenwerking in de GGZ met Alii

Inleiding

Regionale samenwerking is een fundamentele pijler voor de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg, gericht op het versterken van de GGZ binnen regionale zorgnetwerken. Alii speelt een cruciale rol in het realiseren van deze tweede doelstelling van het Integraal Zorgakkoord GGZ (IZA-GGZ), door middel van geavanceerde instrumenten die de cohesie en efficiëntie binnen regionale zorgnetwerken bevorderen.

Alii Instrumenten voor Regionale Samenwerking

 1. Triage Tools van De Nederlandse GGZ
  • Beschrijving: Deze tools bieden vanaf het eerste contact met de burger tot aan de zorgverlening binnen de GGZ digitale ondersteuning. Ze zijn essentieel voor het stroomlijnen van de toegang tot zorg en het faciliteren van een efficiënte doorverwijzing en gegevensuitwisseling.
  • Bijdrage aan Regionale Samenwerking: De implementatie van deze tools optimaliseert zorgnetwerken door zorgvragen efficiënt te matchen met het juiste zorgaanbod, wat leidt tot een verbeterde samenwerking tussen zorgverleners en een vermindering van de druk op zorgpunten binnen de regio.
 2. Akwa GGZ Keuzehulpen
  • Beschrijving: Deze keuzehulpen maken zorgstandaarden toegankelijk en praktisch toepasbaar voor professionals, waardoor zij ondersteund worden in het maken van evidence-based behandelkeuzes.
  • Bijdrage aan Regionale Samenwerking: Door de keuzehulpen aan te passen aan de lokale context en de specifieke kenmerken van GGZ-instellingen, bevorderen ze een uniforme benadering van zorg die is afgestemd op regionale behoeften, wat de samenwerking tussen zorgaanbieders versterkt.
 3. Suïcide Preventie Toolkit
  • Beschrijving: Een toolkit ontwikkeld door 113 Suïcide Preventie, beschikbaar via het Alii-platform, die GGZ-professionals voorziet van richtlijnen voor het omgaan met mogelijk suïcidale patiënten.
  • Bijdrage aan Regionale Samenwerking: Deze toolkit standaardiseert de aanpak van suïciderisico’s binnen een regio, waardoor de regionale capaciteit voor suïcidepreventie wordt versterkt en een samenhangende benadering van deze complexe problematiek wordt bevorderd.

Conclusie

Alii is een onmisbare partner in het versterken van de regionale samenwerking binnen de GGZ. Onze instrumenten, specifiek ontworpen om de uitdagingen binnen regionale zorgnetwerken aan te pakken, zorgen voor een efficiënte, coherente en kwalitatief hoogwaardige zorgverlening. Door de samenwerking met Alii kunnen de doelstellingen van het IZA-GGZ effectief worden gerealiseerd, wat bijdraagt aan een significante verbetering van de GGZ in elke regio.

Menu