Passende Zorg en Kwaliteit in de GGZ met Alii

Inleiding

Passende Zorg en Kwaliteit staan centraal in het Integraal Zorgakkoord GGZ (IZA-GGZ), gericht op zorg die aansluit bij de individuele behoeften van de patiënt, effectief, toegankelijk en wetenschappelijk onderbouwd is. Alii speelt een sleutelrol in het realiseren van deze doelstelling door middel van geavanceerde instrumenten die bijdragen aan een efficiëntere en kwalitatief hoogwaardige GGZ.

Alii Instrumenten voor Passende Zorg en Kwaliteit

 1. Triage Tools van De Nederlandse GGZ
  • Beschrijving: Deze tools ondersteunen het gehele traject van eerste contact met de burger tot aan de zorgverlening binnen de GGZ, waardoor de toegang tot zorg gestroomlijnd wordt en een efficiënte doorverwijzing en gegevensuitwisseling mogelijk is.
  • Bijdrage aan Passende Zorg en Kwaliteit: De inzet van digitale portals en slimme verwijzingssystemen helpt bij het verkorten van wachtlijsten en zorgt ervoor dat de zorg beter aansluit op de individuele behoeften van de patiënt.
 2. Akwa GGZ Keuzehulpen
  • Beschrijving: Deze keuzehulpen maken zorgstandaarden toegankelijk en praktisch toepasbaar voor professionals, waardoor zij ondersteund worden in het maken van evidence-based behandelkeuzes.
  • Bijdrage aan Passende Zorg en Kwaliteit: Door integratie in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) worden administratieve lasten verminderd en wordt een efficiënte gegevensuitwisseling bevorderd, wat leidt tot een hogere kwaliteit en efficiëntie van de behandelingen.
 3. Suïcide Preventie Toolkit
  • Beschrijving: Een digitaal ondersteunend hulpmiddel, gebaseerd op richtlijnen, dat GGZ-professionals helpt in het gesprek met mogelijk suïcidale patiënten.
  • Bijdrage aan Passende Zorg en Kwaliteit: Deze toolkit verbetert de digitale competenties van professionals en maakt een efficiënte hergebruik van data mogelijk, wat bijdraagt aan een effectievere preventie van suïcide.
 4. Awka GGZ Behandelevaluatie
  • Beschrijving: Een digitaal instrument dat de samenwerking tussen behandelaar en patiënt ondersteunt bij het bepalen van behandeldoelen en het evalueren van de voortgang.
  • Bijdrage aan Passende Zorg en Kwaliteit: De integratie met het EPD en het gebruik van digitale (ROM) vragenlijsten bevordert de digitalisering binnen de GGZ en ondersteunt een efficiënte gegevensuitwisseling.
 5. Parnassia Groep Medicatieprotocollen
  • Beschrijving: Toegang tot actuele medicatieprotocollen voor volwassenen en jeugd, gebaseerd op de nieuwste richtlijnen en praktijkstandaarden.
  • Bijdrage aan Passende Zorg en Kwaliteit: De integratie van deze protocollen in het EPD en voorschrijfsysteem, samen met de mogelijkheid tot personalisatie en updates, zorgt voor een actuele en efficiënte gegevensuitwisseling binnen de GGZ.

Conclusie

Alii versterkt de GGZ-sector door het aanbieden van instrumenten die essentieel zijn voor het realiseren van Passende Zorg en Kwaliteit. Deze tools, van triage tot behandelevaluatie en medicatieprotocollen, zorgen voor een naadloze samenwerking tussen zorgaanbieders en dragen bij aan het verbeteren van de zorg voor alle patiënten. Alii is daarmee een cruciale partner in het behalen van de doelstellingen van het IZA-GGZ.

Menu