Het Integraal Zorgakkoord voor de GGZ: in 6 stappen naar de beste zorg.

De Nederlandse GGZ staat voor grote uitdagingen. De vraag naar zorg neemt toe, terwijl er een tekort is aan zorgprofessionals. De kosten van de zorg stijgen, terwijl de kwaliteit van de zorg soms te wensen overlaat. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) biedt een antwoord op deze uitdagingen en beoogt de Nederlandse GGZ toekomstbestendig te maken. In dit akkoord staan 6 subdoelstellingen centraal:

  1. Passende Zorg en Kwaliteit: De focus ligt op waardegedreven, effectieve, toegankelijke en duurzame zorg. Dit omvat digitale mogelijkheden, minimale impact op het milieu en ‘passende zorg’ gedefinieerd door waardegedrevenheid, zorg rondom de patiënt, de juiste zorg op de juiste plek en een focus op gezondheid.
  2. Regionale Samenwerking: Versterken van de GGZ binnen regionale zorgnetwerken, met aandacht voor complexe zorg. Dit omvat het zorgprestatiemodel, efficiënte administratie, facturatie en tarifering, monitoring door de NZa, en het opstellen van regiobeelden en -plannen.
  3. Samenwerking Sociaal Domein, Huisartsenzorg en GGZ: Versterken van de samenwerking om de druk op huisartsen en professionals in het sociaal domein te verminderen. Dit omvat lokale werkwijzen die zorg en welzijn verbinden, laagdrempelige steunpunten, digitale lotgenotengroepen, en het verminderen van wachtlijsten.
  4. Gezond Leven en Preventie: Integratie van GGZ in bredere gezondheids- en preventieprogramma’s, met aandacht voor mentale gezondheid binnen gemeentelijk beleid.
  5. Arbeidsmarkt en Ontzorging van Zorgprofessionals: Maatregelen om de werkdruk te verminderen en het werkplezier te vergroten, zoals het verminderen van administratieve lasten en het bevorderen van professionele ontwikkeling.
  6. Digitalisering en Gegevensuitwisseling: Stimuleren van hybride zorgvormen, waaronder meer digitale behandelingen, om de behandelcapaciteit te optimaliseren en wachtlijsten te verlagen. Dit vereist samenwerking tussen professionals, patiëntenverenigingen, aanbieders en verzekeraars.

Alii: Uw partner in de implementatie van IZA voor de GGZ

Alii biedt een breed scala aan instrumenten die GGZ-instellingen helpen de subdoelstellingen van IZA-GGZ te behalen. Lees meer over onze oplossingen voor de 6 subdoelstellingen waar Alii een bijdrage aan kan leveren:

Menu