Gezond Leven en Preventie in de GGZ met Alii

Inleiding

Het bevorderen van een gezond leven en het voorkomen van psychische problemen staan centraal in de vierde doelstelling van het Integraal Zorgakkoord GGZ (IZA-GGZ). Alii ondersteunt deze doelstelling door middel van geavanceerde instrumenten die gericht zijn op het integreren van GGZ in brede gezondheids- en preventieprogramma’s, met een focus op mentale gezondheid binnen het gemeentelijk beleid.

Alii Instrumenten voor Gezond Leven en Preventie

  1. Triage Tools van GZ Punt
    • Beschrijving: Deze digitale tools faciliteren vroege toegang tot preventieve zorg en zelfhulp, waardoor burgers gemakkelijk relevante informatie en ondersteuning kunnen vinden.
    • Bijdrage aan Gezond Leven en Preventie: Door de toegankelijkheid van preventieve zorg en zelfhulpopties te vergroten, spelen deze tools een cruciale rol in het bevorderen van een gezond leven en het voorkomen van de escalatie van psychische problemen.
  2. Suïcide Preventie Toolkit
    • Beschrijving: Een essentieel instrument voor GGZ-professionals, gericht op het vroegtijdig signaleren en aanpakken van suïciderisico’s, uitgerust met concrete handvatten voor risicobeoordeling en preventieve maatregelen.
    • Bijdrage aan Gezond Leven en Preventie: Deze toolkit draagt bij aan het verminderen van suïcidegevallen en het bevorderen van mentale gezondheid op gemeenschapsniveau, door effectieve preventiestrategieën te integreren binnen gemeentelijke gezondheidsdiensten.

Conclusie

Alii is een essentiële partner in het realiseren van de IZA-GGZ-doelstellingen gericht op Gezond Leven en Preventie. Onze instrumenten verbeteren niet alleen de toegang tot preventieve zorg en verhogen de bewustwording rond mentale gezondheid, maar versterken ook de samenwerking tussen GGZ en gemeentelijke gezondheidsprogramma’s. Samenwerking met Alii stelt GGZ-instellingen in staat een significante bijdrage te leveren aan het bevorderen van een gezond leven en het voorkomen van psychische problemen binnen de gemeenschap.

Menu