Arbeidsmarkt en Ontzorging van Zorgprofessionals: Alii’s bijdrage aan IZA-GGZ

Inleiding

De vijfde doelstelling van het Integraal Zorgakkoord GGZ (IZA-GGZ), “Arbeidsmarkt en Ontzorging van Zorgprofessionals”, richt zich op het verminderen van werkdruk en het verhogen van werkplezier door administratieve lasten te verlagen en professionele ontwikkeling te stimuleren. Alii ondersteunt deze doelstelling met specifieke instrumenten die bijdragen aan efficiëntere processen en professionele groei binnen de GGZ.

Alii Instrumenten ter Ondersteuning van de Doelstelling

 1. Akwa GGZ Keuzehulpen
  • Beschrijving: De Akwa GGZ Keuzehulpen maken complexe zorgstandaarden toegankelijk en praktisch toepasbaar, waardoor zorgprofessionals ondersteund worden in het maken van evidence-based behandelkeuzes.
  • Bijdrage: Door integratie met het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) verminderen deze keuzehulpen de administratieve lasten aanzienlijk. Dit leidt tot efficiëntere zorgprocessen en meer tijd voor patiëntenzorg, wat de werkdruk verlaagt en het werkplezier verhoogt.
 2. Suïcide Preventie Toolkit
  • Beschrijving: Een toolkit ontwikkeld om GGZ-professionals te ondersteunen in het effectief communiceren met en behandelen van mogelijk suïcidale patiënten.
  • Bijdrage: De toolkit vermindert handelingsverlegenheid en bevordert een gestructureerde aanpak bij suïcidepreventie. De integratie met het EPD zorgt voor minder administratieve lasten, waardoor professionals zich meer kunnen richten op de zorg voor de patiënt.
 3. Parnassia Groep Medicatieprotocollen
  • Beschrijving: Heldere en actueel onderhouden medicatieprotocollen voor volwassenen en jeugd, gebaseerd op de laatste richtlijnen en standaarden.
  • Bijdrage: Deze protocollen bevorderen een veilig en effectief medicatiebeleid en verminderen de administratieve lasten door integratie in het EPD. Dit draagt bij aan de professionele ontwikkeling van zorgprofessionals door hen te voorzien van de meest actuele kennis en richtlijnen.

Conclusie

Alii speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de vijfde doelstelling van het IZA-GGZ door instrumenten aan te bieden die de werkdruk verminderen en het werkplezier verhogen. Door de administratieve lasten te verlagen en de professionele ontwikkeling te stimuleren, draagt Alii bij aan een gezondere arbeidsmarkt binnen de GGZ.

Menu